ProsjektCompaniet AS

 Vi er rådgivere i prosjekt- og eiendomsutvikling, og ivaretar byggherrefunksjonen vedrørende konseptutvikling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Vi har også kompetanse innen:
Mulighetsanalyser
Utarbeidelse av leiekontrakter
Drift av eiendom
Taksering
Låneoppfølging
Tilstandsrapport.