Meny

Historie

ProsjektCompaniet AS ble etablert av Ove Byrmo i 1992, da under navnet «Ove Byrmo – Prosjekt og eiendomsutvikling».

Erfaring siden 1992

ProsjektCompaniet AS ble etablert av Ove Byrmo i 1992, da under navnet «Ove Byrmo – Prosjekt og eiendomsutvikling», med hjemmekontoret i Mjøndalen som base. Ove hadde tidligere vært ansatt hos Christensen Eiendom AS der han jobbet mye med eiendomsutvikling og utleie av næringsarealer. Som selvstendig næringsdrivende skulle dette også bli fokusområdet videre. På begynnelsen av 90- tallet leide han seg ut til sin tidligere arbeidsgiver Christensen Eiendom AS, der han fant en lønnsom nisje i markedet som passet oppdragsgiveren og det vanskelige eiendomsmarkedet godt. Oppdragsgiver og deres bankforbindelse Sparebanken NOR (senere Linstow eiendom AS) satt i denne perioden på mye ledige næringsarealer. Ove inngikk en avtale om provisjonsbasert lønn der konseptet er mindre ombygginger og tilpassinger av lokalene, for deretter å markedsføre og leie ut på nytt. Konseptet treffer det usikre og vanskelige næringsmarkedet godt, og Ove leier ut alle lokalene til Christensen Eiendom AS i løpet av 1 år. Det viste seg da som nå, at en liten endring i layout samt kreative løsninger, gir nye utleiemuligheter og leietakere.

I 1993 inngikk Ove i et kontorfellesskap. Det ble mange og varierte oppdrag, og mye aktivitet i Stasjonsgata i Mjøndalen.

lokale prosjektcompaniet sinnataggen

På begynnelsen av 90- tallet hadde bedriften mange oppdrag for offentlige byggherrer, som kommunene Nedre Eiker, Svelvik og Drammen. Bedriften hadde prosjektansvaret for blant annet teknisk sentral i Mjøndalen. Det er likevel eldresenter, barnehager og spesielt skolebygg man bygget flest av i denne perioden. Man hadde i tillegg til dette oppdrag som utviklere, prosjektledere, byggeledere og lignende.

Året 1995 skulle bli et spesielt år for bedriften. KIWI Eiendom AS tok kontakt med Ove Byrmo via felles kjente og opprettet det som skulle vise seg å bli en av våre største oppdragsgivere de siste 20 årene. Relasjonene og samarbeidet strekker seg frem til den dag i dag.

I 2000 ble det bestemt å flytte bedriften til Tollbugata i Drammen. Nærhet til byen og våre nye oppdragsgivere, spesielt KIWI Eiendom AS, gjorde valget om en mer sentral plassering enkel.

ProsjektCompaniet ser dagens lys

Firmanavnet «ProsjektCompaniet AS» slik det er i dag ble altså etablert på begynnelsen av 2000 tallet. Oppdragene for KIWI Eiendom vokste stadig. Det var mye offentlige byggherreoppdrag på 1990 og 2000 tallet. Det ble etter hvert også mange KIWI butikker på 2000 tallet, da de opplevde en voldsom vekst i markedet. ProsjektCompaniet bisto den gang KIWI Eiendom AS med leiekontrakter for nyetableringer og rehabiliteringer av eiendom, gjerne kjørende rundt fra lokale til lokale. Man hadde i denne perioden også mange oppdrag for blant annet Frelsesarmeen. Oppdragsfunksjonene for Frelsesarmeen var varierte og mange, og vi har bidratt med etableringer av nye lokaler i Tromsø, Bergen og Ensjø (sykehjem), for å nevne noen.

Vekst og nye lokaler

Utover på 2000 – tallet etablerte ProsjektCompaniet nye kontakter i eiendoms- og utviklingsbransjen. Investorer og utviklere liker vår måte å arbeide på, og knytter (via oss) også nye kontakter og samarbeid. Det har således blitt mange oppdrag for eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, utbyggere og lignende i forbindelse med utvikling av næringsområder. KIWI Eiendom AS (senere NorgesGruppen Eiendom AS) kjøpte 50 % av firmaet i 2000, som en investering i et videre samarbeid. I 2003 ble vi for første gang kjent med Spar Kjøp – kjeden. Kjedens etablering i Mjøndalen ble vårt første samarbeid i en lang rekke vellykkede og lønnsomme prosjekter. Spar Kjøp ledet videre til Biltema kjeden, da disse to ofte etableres i nærheten av hverandre. ProsjektCompaniet har også vært delaktig i etablering av alle nybygg for oppdragsgiver Buffin Real Estate Norway AS (Biltema) siden samarbeidet startet.

Prosjektcompaniet bok

Oppdragsmengden økte og vi så behov for å hente inn flere, dyktige ansatte. Lokalene i Tollbugata flyttet vi ut av i 2008, og Landfalløya 105 ble vårt neste stoppested. Etter hvert som vi øker i antall ansatte økte også oppdragsmengden.

Det dukker også opp nye oppdragsgivere og bekjentskaper på slutten av 2000-tallet. Kombinerte nærings- og boligprosjekter utvikles og etableres hos flere av våre kunder, en kombinasjonsmodell der ProsjektCompaniet AS har spesiell kompetanse! Variasjon og sammensetning av næringsvirksomheter, utarbeidelse av planløsninger med mer, er noe som treffer godt i markedet. Vi har mange prosjekter av denne type frem til den dag i dag.

Det blir fra midten av 2010-tallet mye arbeid for ASKO DRAMMEN AS og NorgesGruppen generelt. Dette i kombinasjon med utbygging av kjedevirksomheten hos flere av våre faste oppdragsgivere gjør at vi har mye å jobbe med. ProsjektCompaniet AS er sterkt involvert i etablering av nye utbyggingsmanualer for KIWI, MENY, Spar Kjøp og Biltema.

NorgesGruppen AS har som mål at de skal bli 100 % klimanøytrale i fremtiden, og vi får på denne måten lov til å bidra for en mer miljøvennlig og energieffektiv byggemåte.

Nytt kapittel og ny daglig leder

Ann Elin Thunhaug daglig leder

I 2013 endres eierforholdet i bedriften. Ny fordeling per i dag er 35 % – 35 % – 30 %,  der NG Eiendom og Ove Byrmo Holding eier 35 % hver, og 3 ansatte har 10 % hver.

Høsten 2015 overtar Ann-Elin som daglig leder etter Ove. Ann-Elin har jobbet mange år i ProsjektCompaniet og tok oppgaven med å ta vare på den gode historien, og samtidig videreutvikle firmaet og ivareta arbeidsgleden. Målet er å ta så godt vare på våre kunder at de blir hos oss samtidig som vi knytter til oss nye forbindelser.