Meny

Om selskapet

Vi er sentralt lokalisert i Drammen med moderne lokaler på Landfalløya 105. Våre dyktige ansatte besitter varierende og bred kompetanse innen bygg- og anleggsfaget.

Arbeidstegning prosjektcompaniet

Selskapets eierstruktur består av Ove Byrmo Holding AS og NorgesGruppen AS, samt 3 ansatte.
Vi er en seriøs, men uformell familie som jobber sammen. Vi har en ryggrad av tverrfaglig kompetanse, på tvers av ulike prosjekt og i alle byggets faser. Sammen utfyller vi hverandre.

Vi har siden 2004 hatt et utrolig godt samarbeid med ProsjektCompaniet, på alle våre prosjekter rundt i Norge. Basert på det gode profesjonelle arbeidet som blir utført kan vi fortsatt trygt anbefale dere.

West Coast Invest AS (Spar Kjøp)

Vi har siden oppstarten i 1993 opparbeidet oss bred erfaring som rådgivere innen eiendomsutvikling. Vi har utført en rekke prosjekter innen eiendom, som spenner seg fra større næringsbygg som handlesenter, kombinasjonsbygg med næring og bolig til tradisjonelle matvarebutikker.

Vi bruker ProsjektCompaniet til alt fra enkle idé-skisser til hele prosessen med rammesøknad og byggeprosess. Deres styrke er faglig kompetanse inn mot kommunene og at dere raskt snur dere rundt og gir tilbakemeldinger.

Norgesgruppen Øst AS

Vår erfaring og kompetanse starter allerede i konseptfasen hvor byggherre besitter en råtomt eller eiendom de ønsker å utvikle. Vi har siden opprinnelsen jobbet med alt fra råtomt til ferdigstillelse av ulike bygg i forskjellige tiltaksklasser. Vi er behjelpelige med å utarbeide mulighetsanalyser for det aktuelle prosjekt, gjerne med budsjetter på de ulike alternative løsninger for byggherre.

ProsjektCompaniet har bred kompetanse på gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter. Selskapets erfaring og kompetanse bidrar til å redusere risiko i våre prosjekter ved at forutsigbarheten blir så god som mulig og beslutningsgrunnlaget forbedres.

Trippel Eiendom AS

Sammen skal vi bidra til en lønnsom eiendomsutvikling med sterk faglighet og bred kompetanse. Når prosjektet er utviklet, starter selve gjennomføringen. Da trer vi inn i rollen som prosjektleder og byggherrerepresentant med de plikter det medfølger. Vi ivaretar byggherrefunksjonen under gjennomføringen av selve byggeriet frem til ferdigstillelse.  Alt fra økonomisk oppfølging, byggeplassledelse, lovpålagte funksjoner iht Byggherreforskriften, samt byggelånsoppfølging, helt frem til overtakelsesforretningen som en viktig del av som avslutning for et prosjekt. Det er her vi sikrer byggherren den riktige kvalitet som forespeiles.

Ved gjennomføring og ledelse av overtakelsesforretninger mellom den aktuelle entreprenør og Byggherre, sikrer vi den skriftlige dokumentasjon ved eventuell senere reklamasjonsrett.