Meny

Energieffektiv politistasjon

Sandnes Politistasjon

Sentralt beliggende i forhold til sentrum og veinett, ligger Sandes politistasjon godt synlig i bybildet. Stasjonen ble overlevert til leietaker i november 2011 og består av en kompakt form, hvor fasaden mot vest følger veitrasèen og får en buet veggflate i kontrast til resten av byggers rette vegger. Byggets kompakte utforming og tunge bygningsmaterialer gir energieffektive arealer.

I 2009 ble det publisert en åpen anbudskonkurranse for leie av lokaler til Sandnes politistasjon. En av betingelsene var at lokalene skulle være i eller nær Sandnes sentrum og beliggenhet i forhold til regelmessig kommunikasjon, parkering og lignende ble vektlagt. I tillegg var funksjonalitet et viktig kvalifikasjonskrav. West Coast Invest vant konkurransen på leie og drift/vedlikehold av nye lokaler. ProsjektCompaniet AS representerte byggherren helt fra utarbeidelse av tilbud til Rogaland politidistrikt (nå del av Sør-Vest politidistrikt) og fram til overlevering av nybygget høsten 2011. I tillegg til selve prosjektgjennomføringen bisto vi også ifm utarbeidelse av leiekontrakt.

Bygget har publikumsfunksjoner samt arealer for sivilseksjonen, ordensseksjonen og namsfogden og har et totalt areal på ca. 5.500 m². Gjennom detaljprosjekteringen i tett samarbeid med leietaker ble byggeprogrammet tilpasset slik at brukerne skulle få et best mulig sluttprodukt. Det ble også planlagt iht fleksibilitet og sikkerhet. Det var et meget godt og tett samarbeid mellom totalentreprenør Block Berge Bygg, arkitekter fra PLANK Arkitekter og representanter for leietaker.

En av forutsetningene i konkurransen var at stasjonen skulle ha mulighet for utvidelse ved behov. Leietaker har nå behov for mer plass og stasjonen bygges på og utvides med ca. 1800 m². Påbygget skal ferdigstilles sommeren 2017.