Meny

Eksklusivt og komplekst leilighetsprosjekt

Gamle kirkeplass Drammen

Eksklusive og moderne leiligheter på historisk plass, med tilhørende næringslokaler.

Plassen fikk sitt navn i 1898 etter Bragernes gamle kirke som på den tiden stod oppført her. Kirken brant i 1866. Tidligere var navnet Kirkeplassen og dette var byens torg. Her var også byens markedsplass fra markedet ble innstiftet i 1739 til det i 1745 ble flyttet til nærliggende Bragernes torg. Den gamle Bragernes kirke ble erstattet av den nåværende Bragernes kirke (oppført 1869-1871), noen hundre meter mot nordøst, øst for Bragernes kirkegård og nordøst for Bragernes torg.

Gamle Kirkeplass er et prosjekt i regi av Brager Utvikling på adressene Gamle Kirkeplass 2, Øvre Storgate 11 og Øvre Strandgate 9 i Drammen kommune. Tomtene ble sammenføyet til ca. 2530 m2. Eksisterende bygg i Øvre Storgate 11 ble revet. Eksisterende trebygning på hjørnet Gamle Kirkeplass/Øvre Storgate og eksisterende murbygning mot Gamle Kirkeplass skulle bli stående og rehabiliteres til 7 leiligheter.

Det ble totalt planlagt 34 leiligheter. I nybygg B, C og D ble det planlagt 27 leiligheter i størrelse fra ca. 50 m2 til ca. 250 m2 BRA, fordelt på 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Nybyggene ble oppført i 3, 4 og 5 etasjer. Kjelleretasjen ble etablert med parkering, tekniske rom og boder. Det ble etablert to mindre næringsarealer i 1. etasje mot Øvre Storgate i bygg B. En av leilighetene i prosjektet ble solgt som Drammens dyreste leilighet i 2016.

Noe dukket jo opp når vi gravde på en gammel kirkeplass… men det er lagt død nå.

ProsjektCompaniet AS ble engasjert som Prosjektleder og byggeleder med tilleggsfunksjon som Byggherrens representant i forbindelse med oppfølging av HMS arbeidet. Prosjektet ble utført i ett byggetrinn.