Meny

Hovedkontor Biltema Norge

Biltema Jessheim

Bygging av nytt forretnings- og kontorbygg for Biltema, med tilhørende utearealer.

Tiltakshaver er Industriveien 17 C AS, datterselskap av Buffin Real Estate Norway AS. Prosjektet omfatter bygging av nytt forretnings- og kontorbygg på eiendom Gnr/Bnr 7/185 i Ullensaker kommune.

Byggherren ønsket å etablere et velfungerende forretnings- og kontorareal. Løsningen ble å dele inn bygget med følgende planløsning:

1. etg. BILTEMA  med tilhørende lager og sosiale rom

2. etg. Teknisk rom, samt kontor- og spiserom

3. etg. Kontor og møterom for Buffin Real Estate Norway AS

I tillegg til bygget forelå det en utbyggingsavtale med kommunen som omhandlet etablering av nytt fortau på området. Dette skulle utføres i egen entreprise iht utbyggingsavtalen.

I tillegg til selve bygget, ble området opparbeidet med asfalt, merking av parkeringsplasser, nødvendig avvanning og belysning samt grøntareal.

ProsjektCompaniet AS ble engasjert som Prosjektleder og Byggeleder med tilleggsfunksjon som Byggherrens representant i forbindelse med oppfølging av HMS arbeidet.