Meny

Norges grønneste dagligvarebutikk

Kiwi Fjeldset

NorgesGruppens første egeneide miljøbygg med både fokus på miljøvennlige materialer og på energieffektive løsninger, åpnet februar 2016.

Prosjektet KIWI Fjeldset hadde prosjekteringsoppstart høsten 2014. NorgesGruppen Eiendomsutvikling var byggherre med KIWI Minipris som leietaker. Byggherrens ambisjon var å sette opp NorgesGruppens første egeneide miljøbygg med både fokus på miljøvennlige materialer og på energieffektive løsninger. Prosjektet ble sendt ut på prising i slutten av februar 2015, og i midten av mai ble ØM Fjeld tildelt oppdraget som totalentreprenør for prosjektet. Oppstart på byggeplass var i midten av august og seks måneder senere, 25.februar 2016, ble den 1300 m2 store butikken åpnet av Jan Paul Bjørkøy, administrerende direktør i KIWI.

I prosjektet ble det lagt stor vekt på å redusere karbonfotavtrykket og det ble utarbeidet et sett med miljøkrav. Det var for eksempel krav til at karbonfotavtrykket skulle reduseres med 40 % basert på klimagassregnskap.no, lave grenseverdier for karbon ble satt på betong, isolasjon og stål samt krav om redusering av transport og høy grad av kildesortering av avfall. Bygget oppnådde 51 % redusert karbonfotavtrykk sammenlignet med et standard referansebygg og kildesorteringsgrad på ca 90 %. Bygget er et lavenergibygg i tre. Det er benyttet elementvegger i tre fra Ringsaker Takelementer, bærekonstruksjoner er utført i fagverk i limtre levert av Moelven og Lett-tak har levert taket med spilehimling i lutet treverk. Hoveddelen av de innvendige veggene har lutet panel. Samlet har dette gitt et miljøvennlig bygg med veldig bra lydakustikk og god atmosfære. I taket er det satt inn fire store aerogelfelter som slipper dagslys inn i butikken. Resten av taket er dekket med solcellepaneler som gir 70 000 kWh i året. Det er også installert batteripakker i forbindelse med solcellene. Ambisjonene til byggherren om et klima- og energivennlig bygg er innfridd.