Meny

Sentralt på Strømsø i hjertet av Drammen

Strømsø Senter

Nytt, moderne og arealeffektivt kjøpesenter med tilhørende parkeringshus og utomhus.

Strømsø Senter (tidligere Maxi-senteret) på Marienlyst i Drammen skulle repareres/vedlikeholdes, og det skulle bygges et nytt parkeringshus på dagens parkeringsplass.

Bakgrunn for prosjektet er at Bjørnstjerne Bjørnsonsgate skal utvides til 4-felt, og senteret vil pga dette miste mange av parkeringsplassene på nordsiden av bygget. Disse skulle erstattes med en utvidelse av eksisterende parkeringshus på vestsiden av senteret, mot Knoffsgate. Eksisterende parkeringshus måtte rives. I tillegg var eksisterende bygningsmasse av en slik forfatning at det var behov for oppussing av eksisterende arealer, samt reparasjons- og vedlikeholdsarbeider. I den forbindelse skulle det etableres en vertikal kommunikasjon i nye tilbygget, på utsiden av eksisterende yttervegg, slik at man fikk en bedre og mer hensiktsmessig organisering av innvendige arealer. Dette gjelder heiser, trapp og rulletrapper for publikum på nordsiden av bygget, samt vareheis på sørsiden. Fasaden på hele senteret skulle også pusses opp. Bygget skulle tilleggs isoleres i vegger og tak. Det ble også etablert ny varelevering til senteret, ny bussholdeplass i Schwartsgate, og fortau langs Knoffsgate. Reåpning var i mars 2015.

Byggherre for prosjektet er Strømsø Senter AS. ProsjektCompaniet AS ble engasjert med 2 Prosjektledere.