Meny

Vår kompetanse

Vi har fagkompetanse innen alt fra planlegging til overlevering av nøkkel.
ProsjektCompaniet håndterer alle aspekter ved prosjektet slik at du kan konsentrere deg om det DU kan.

Vi er din eiendomsutvikler!

 1. mulighet

  Mulighet

  1. Kontakt med oppdragsgiver
  2. Potensiell eiendom
  3. Potensiell leietaker
  4. Behov
  5. Idè
 2. mulighet

  Mulighet

 3. skisse

  Skisse

  1. Tegne skisse
  2. Vurdere og eventuelt kontakte potensielle leietakere
  3. Intensjonsavtale (tomt, eiendom, leietakere)
  4. Mulighetsanalyse – Budsjett (kost/inntekt)
 4. skisse

  Skisse

 5. prosjektutvikling

  Prosjektutvikling

  1. Definere funksjonskrav
  2. Utarbeide romprogram
  3. Inngå avtale med arkitekt
  4. Reguleringsprosess
  5. Prosjektkostnad
  6. Kontakt offentlige myndigheter
  7. Due Dilligence
  8. Leiekontrakt
  9. Prosjektregnskap
  10. Finansiering
 6. prosjektutvikling

  Prosjektutvikling

 7. prosjektering_1

  Prosjektering

  1. Prosjektledelse
  2. Inngå avtaler med prosjekterende/rådgivere
  3. Prosjekteringsledelse
  4. Avtale byggherre-prosjektleder iht Byggherreforskriften
  5. SHA-plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)
  6. Koordinator prosjekterende (KP), iht Byggherreforskriften
  7. Koordinere søknad om rammetillatelse
  8. Koordinere søknad om samtykke fra Arbeidstilsynet
  9. Koordinere søknad til Mattilsynet
  10. Bok 0 (Prosjektinformasjon, konkurranseregler og kvalifikasjonskrav, kontraktsbestemmelser, svardokumenter)
  11. Oppfølgning leietakere/innredningsplaner
  12. Forespørre entreprenører ifm tilbudsregning
  13. «Sy sammen» tilbudsunderlag, distribuere
  14. Oppfølgning av spørsmål fra entreprenører ifm tilbudsregning
  15. Megler
 8. prosjektering_1

  Prosjektering

 9. kontrahering

  Kontrahering

  1. Evaluere tilbud fra entreprenører
  2. Innstille entreprenører
  3. Avholde avklaringsmøter, skrive referat
  4. Avholde kontraktsmøter/kontraktsforhandlinger, skrive referat
  5. Sørge for komplett underlag til kontrakt inkl. betalingsplan og overordnet framdriftsplan
  6. Utarbeide kontrakt
 10. kontrahering

  Kontrahering

 11. byggeplass

  Produksjon på byggeplass

  1. Byggeledelse, oppfølgning
  2. Utpeke eller selv ivareta «Koordinator prosjekterende (KP)», iht Byggherreforskriften
  3. Utpeke eller selv ivareta «Koordinator utførende (KU)», iht Byggherreforskriften
  4. Oppfølgning av søknad om igangsettingstillatelse
  5. Eventuelt delta på vernerunder
  6. Oppfølgning av framdrift
  7. Oppfølgning kontrakt og endringer/økonomi
  8. Rapportere til byggherre
  9. Byggelånsoppfølgning
  10. Oppfølgning av søknad om midlertidig brukstillatelse
  11. Oppfølgning av søknad om ferdigattest
  12. Overtagelse, protokoller
  13. Overlevering, protokoller
 12. byggeplass

  Produksjon på byggeplass

 13. drift

  Drift

  1. Oppfølgning i reklamasjonstiden
 14. drift

  Drift

 15. annet

  Andre typer frittstående oppdrag

  1. Tilstandsrapport
  2. Byggelånsoppfølgning
  3. Oppfølgning HMS iht Byggherreforskriften
 16. annet

  Andre typer frittstående oppdrag